Intellectuelen dating

Posted by / 14-Jun-2017 00:35

Intellectuelen dating

Bauman is in die tijd nog een overtuigd communist, maar zijn denkbeelden worden meer en meer liberaal.Hij wordt ‘besmet’ met het liberale denken door zijn bezoeken aan het Westen en de kennismaking met werken van Antonio Gramsci and Georg Simmel.Toen hij nog actief was als academicus in Polen bestudeerde Bauman de geschiedenis van de socialistische partij van Engeland.Ook droeg hij bij tot het formuleren van een zogenaamd humanistisch en revisionistisch Marxisme.Vanaf zijn aanstelling in Leeds publiceert Bauman vooral in het Engels. Ook de arbeidersbeweging interesseert hem – in hoeverre emancipeert deze beweging de arbeiders of houdt deze beweging de verdeling in de maatschappij juist in stand?Bauman is in aanvang vooral geïnteresseerd in de stratificatie van de maatschappij – stratificatie staat voor ‘gelaagdheid’. Van stratificatie en emancipatie van lagere klassen, verschuift zijn interesse meer en meer richting globalisering en moderniteit.In de jaren tachtig verwierf hij bekendheid met zijn boeken over moderniteit.

Hier is zeer duidelijk de invloed van de filosoof Emmanuel Levinas waar te nemen.Bauman zal later dienen in het Poolse leger aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en maakt de verdrijving van de nazi's mee.Na de oorlog studeert hij sociologie aan de Universiteit van Warschau.In 1967 waait het antisemitisme in Polen weer op, aangezet en gestimuleerd door het communistische regime.Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1967 was het antisemitisme in Polen latent aanwezig.

intellectuelen dating-61intellectuelen dating-80intellectuelen dating-5

Hij vertrekt naar Israël waar hij les gaat geven aan de Universiteit van Tel Aviv.

One thought on “intellectuelen dating”

  1. And consider this."If you're interested in meeting someone who say, likes the same kinds of movies as you do, or follows the same faith as you do, you can probably find a website that specializes in helping you find just that," said Gilman.